Yazarlar
15 Mayıs 2003
Pangaltı'da post-mortem nüfus sayımı
RINALDO MARMARA isimli Levanten Şişlili tarafından yazılan, Şişli Belediyesi'nin yayına hazırladığı Pangaltı kitabı Sakıp Sabancı Müzesi'nde tanıtıldı. Kitabın tam adı şöyle:
Rinaldo Marmara - Pangaltı (Pancaldi) 19. Yüzyıl Levanten Semti.

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün, yönettiği bölgenin tarihine ilgi duyması, özellikle Levanten nüfusun tarihini unutmaması, kutlanacak bir çağcıl anlayış.

Pangaltı'yı yayına Mimar Erhan İşözen hazırlamış. Kitapta; 19. yüzyılda Pangaltı'da yaşamış bütün Levantenlerin adı yer alıyor. Post-mortem (ölümden sonra) bir nüfus sayımı, ayrıca meslekleri de kaydedilmiş.

Pangaltı'nın insan ve sosyal topoğrafyası, semt tarihlerinin ana kitaplara ne kadar malzeme sağladığını da göstermektedir.

Yerel yönetimlerin; kozmopolit, değişik renklerin toplandığı İstanbul'a ait bu tür kitapları yayınlamaları, İstanbul gibi kültür, yaşama biçimi kesişmelerinin bulunduğu bir şehrin doğru tanınmasında büyük ve önemli bir işlev taşıdığını mutlaka belirtmeliyim.

Rinaldo Marmara bu kitabı dedesi Giuseppe Rotondo'ya ithaf etmiş. Rotondo, İtalya'da doğmuş, İstanbul'a yerleşmiş.

Giuseppe Rotondo, Pangaltı'da Latin Katolik Mezarlığı'ndaki Rotondo aile mezarlığında yatmaktadır.

Pangaltı'da Levantenlerin Kısa Tarihi'nden söz ediliyor. Pangaltı'yı daha iyi anlamak için gerekli bilgiler. Ailenin birçok kişisi hálá aynı caddede oturuyor:

‘‘Dedeleri Ergenekon Caddesi'nde ev yaptırır. Bugün Rotondo soyu ile bağlantılı ailelerin çoğu (Giudici, Marmara, Genovesi, Dapei...), geleneğe bağlı kalarak, halen aynı caddede, ayrı evlerde (apartmana çevrilmiş) yaşamlarını sürdürüyorlar.’’

* * *

SAKIP SABANCI,
kitabın tanıtım toplantısında ilgi çekici saptamalarını davetlilere aktardı.

Özellikle siyasetçilerin üzerinde durması gereken bir hatırlatmada bulundu.

Sakıp Sabancı, daha önceki yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Musevi, Ermeni, Rum milletvekillerinin yer aldığını, şimdi neden buna dikkat edilmediğini sordu.

Cevabını bütün parti başkanları, yetkilileri vermeli.

Bence de bundan sonraki seçimlerde göz önüne alınması gereken bir durum.

Söylediklerindeki başka bir ayrıntı da, bugün hepimizin bilmesi gereken bir gerçekti.

Amerika'da Türkiye hakkında bir konuşma yaptığını, insanların onu dikkatle dinlediğini belirtti. Ama dedi, benden sonra konuşan Jak Kamhi'yi çok daha fazla ilgi ve dikkatle dinlediler.

Sevmediğim bir kelimeyle, azınlıkların kültürel hakları, vakıfları ile ilgili engelleri çıkartanlara bir uyarıda bulunuyor.

* * *

MUSTAFA SARIGÜL
iyi bir kitap yayınladı. O havalideki bütün belediye başkanlarından semtleriyle ilgili bu tür kitapları yayınlamalarını bekliyoruz.

Pangaltı kitabı sadece o semtte yaşayanlar için değil, İsanbul'un tarih içindeki imajının algılanabilmesi bakımından da herkes için aydınlatıcı bir çalışma.