Türkiye
06 Mayıs 2001
Yöneticilerin tümü yasalara uymamış

Oya ARMUTÇU / ANKARA

‘Beyaz Enerji’ iddianamesindeki 21 Ocak 2001 tarihli 35 sayfalık bilirkişi raporunda, 7 uzmanın imzası var. Raporun sonuç bölümünde, Kırklareli Doğalgaz santralı ihalesinde, ‘görevi suiistimal’ suçunun işlendiği belirtiliyor ve ‘‘Her kademeden imza ve yetki sahibi yöneticiler sorumlu’’ deniyor

‘Beyaz Enerji’ iddianamesinde, Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı Cumhur Ersümer'in suçlanmasına dayanak oluşturan ve büyük tartışma yaratan bilirkişi raporu ‘Gizli’ damgası taşıyor. 21 Ocak 2001 tarihli 35 sayfalık 7 uzmanın imzaladığı raporun sonuç bölümünde, Kırklareli Doğalgaz santralı ihalesinde, ‘‘Görevi suiistimal’’ suçunun işlendiğini belirtiliyor. Ersümer de kastedilerek, ‘‘Her kademeden imza ve yetki sahibi yöneticilerin sorumlu olduğunu’’ vurgulanıyor. Bilirkişilerden 4'ünün TEAŞ'ta çalışan uzmanlar olması dikkat çekti. Bilirkişilerin isimleri şöyle:

1-Mustafa Ayyıldız: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi.

2-Mehmet Arabacı: Maliye Bakanlığı Maliye Başmüfettişi.

3-Y. Selim Sarıibrahimoğlu: Ankara Barosu Avukatı.

4-Neşe Gençyılmaz: TEAŞ Genel Müdürlüğü'nde görevli Matematikçi.

5-Nuran Şahsuvaroğlu: TEAŞ Genel Müdürlüğü'nde görevli Matematikçi.

6-İ.Gediz Lekesiz: TEAŞ Genel Müdürlüğü'nde görevli Elektrik Mühendisi.

7-Elvan Cem Kök: TEAŞ Genel Müdürlüğü'nde görevli Elektrik Yüksek Mühendisi.

SONUÇ BÖLÜMÜ Raporun, Ersümer'in de sorumluluğunu ortaya koyan sonuç bölümü aynen şöyle:

‘‘Yukarıda anlatılan olaylar zincirinden ve yapılan yazışmalardan da anlaşılacağı üzere Kırklareli'nde kurulacak bir santralin mevcut durum ve diğer santrallerin verim durumları ve faaliyetleri de nazara alınarak; Gerek ekonomik yönden, gerekse verim yönünden, gaz durumu, faaliyet tarihleri, fiyat durumu itibarıyla yararlı olamayacağı kanaatine varılmıştır. Olayın açıklıkla anlaşılabilmesi, her aşamada esas ve usullere uyması gereken her kademeden imza ve yetki sahibi yöneticilerin neden uymadıklarının soruşturulması ve öğrenilmesi gerekir. İdarenin, yasalara uyma ve saygı gösterme zorunluluğu karşısında, yukarıda anılan işlemlerde bu esasa uyulmadığı görülmektedir.’’

1 işadamına gözaltı

Jandarma ve DGM'ye gelen ihbarlar ışığında ‘Beyaz Enerji’ soruşturması kapsamında yeni bir operasyon başlatıldı. TEDAŞ'ta son 6 yılda yapılan enerji ihaleleri mercek altına alındı. Bu çerçevede, işadamı Metin Demiryürek dün gece gözaltına alındı.