Hürriyet
   
 
<%=incbannerStart%> <%=incbannerEnd%>
<%=incbannerStart%> <%=incbannerEnd%>
 Yazarlar
25 Ekim 2006
Feriha Dildar ŞENKAYA  

Öğrenme güçlüğü ile başa çıkmak


Birçok anne-baba için çocuğunun başarılı olması büyük bir gurur kaynağıdır.

Fakat bazı çocuklar diğer arkadaşlarına göre daha geç okuma- yazmayı sökebilir ya da derslerini anlamakta zorlanabilir. İşte öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda erken tanı ve yapılması gerekenler konusunda önemli ipuçları:

Derslerin 40 dakika olması ve çocukların öğrenmek üzere hep aktif olmak zorunda olmaları bütün çocuklar için çok güçtür ancak onların arasında bir de gerçekten bir ders saati süresince yerinde durmakta, dersi izlemekte ve zamanında okuma-yazmayı öğrenemeyen çocuklar olabilir. Çocuklar; görme,işitme ve zekásıyla ilgili problemler nedeniyle okuma-yazmayı geç öğrenebildikleri gibi "Özel Öğrenme Güçlüğünün" başlığı altında yer alan "Disleksi"de buna sebep olabilir.

Özel Öğrenme Güçlüğünün son yıllarda en çok kabul gören tanımı 1988 yılında ABD Ulusal Öğrenme Bozukluğu Birleşik Komitesi (NJCLD) tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre; "Öğrenme bozukluğu genel bir terimdir ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren karma bir bozukluk grubudur". Özel öğrenme güçlüğünün içindeki disleksi grubundaki çocuklar okulda başarısız ama zeki çocuklardır. Kapasiteleri ile performansları arasındaki fark fazladır. Disleksi, okuma-yazmayla ilgili bir sorun olduğu için, bu sorun genellikle çocuk ilköğretime başladığı ilk sene fark edilir. Anne-babalar bu sorunla ilk karşılaştıklarında büyük bir kaygı hissedebilirler.

Aslında disleksinin çocuk daha okula başlamadan önce ortaya çıkan belirtileri vardır fakat okuma-yazma eğitimine daha erken başlanmadığı için bu belirtiler anne ve babaların gözüne okul çağındaki kadar çarpmamış olabilir. Dikkatini toplamada zorluk çekebilirler. Sürekli mekán ya da aktivite değişikliğine ihtiyaç duyabilirler.

DİSLEKSİNİN BAZI BELİRTİLERİ:

3-5 YAŞ


n Kelimelerin tekrarlandığı şarkılardan hoşlanmazlar.

n Tekerlemeli oyunları bir türlü öğrenemezler.

n Bebek gibi konuşmaya devam ederler. Kelimelerini sık sık şaşırırlar.

n İsimlerindeki harfleri öğrenemez ve ilgi göstermezler.

n Yön ve zaman kavramları konusunda sorun yaşarlar.

5-6 Yaş

n Harf ve kelimeleri tanıyamazlar, kendi isimlerini yazamazlar, kelimelere uyduruk yazılımlar bulurlar.

n Kelimeleri hecelere bölemezler. (Kapı kelimesini Ka-pı olarak bölemez.)

n Kafiye yapan kelimeleri tanıyamazlar. (Bacı - Hacı gibi.)

n Heceleri tanıyamazlar

n Elleri kullanmada hantallık ve beceriksizlik görülür.

6-7 Yaş

n Heceleri tanımakta ve yan yana koymaktaki güçlükleri devam eder.

n Tek heceli kelimeleri okuyamazlar. (Top, bal, kel gibi.)

n Okumaktan nefret etme, okumayı "Zor iş" olarak değerlendirme gibi yakınmaları olur.

7 Yaş ve üzeri

n Benzer kelimeleri karıştırırlar. (Kurt yerine yurt gibi.)

n Okurken duraklarlar. (Eee yani gibi eklerle doldurma)

n Telefon numaralarını, ev adreslerini, tarihleri hatırlayamazlar.

n Yazım hatalarıyla dolu özensiz yazı yazarlar.

n Bağlaç gibi anlamsız ekleri atlarlar.

Anne-babalara bazı ipuçları

* Çocuğunuzun bu güçlüğünü kabul edin.

* Çocuğunuzun bir işi başarabilecek kapasitede olduğunu unutmadan yapabileceği işlerde onu yüreklendirip destekleyebilirsiniz.

* Başarması için baskı yapmadan yapabileceği basit işlerden başlayarak onun zoru başarmada istekli olmasını sağlayabilirsiniz.

* Disiplin konusunda kararlı olmanız onun kendisini güvende hissetmesini sağlayacatır.

* Eğitim yöntemlerini baskı yapmadan uygulayın.arkadaşıma yolla yazıcı için
Yazarlar Arşivi
Feriha Dildar ŞENKAYA
Tüm yazıları
© Copyright 2006 Hürriyet
www.hurriyetkurumsal.com